Κλειδαριές με Αποτύπωμα

Νέα κλειδαριά από το εργοστάσιο του MUL-T-LOCK με διπλό σύστημα
χρήσης, πληκτρολόγιο και δακτυλικό αποτύπωμα.

Η κλειδαριά μπορεί να αναγνωρίσει 30 διαφορετικά αποτυπώματα (30 διαφορετικούς χρήστες). Είναι motorized και κλειδώνει αυτόματα κάθε φορά που κλείνει η πόρτα. Υποστηρίζεται μηχανικά με κλειδί υψηλής ασφαλείας του MUL-T-LOCK. Η κλειδαριά είναι ιδανική για χρήση ACCESS CONTROL της FENICE.