Κλειδιά Τύπου Χρηματοκιβωτίου

Κλειδιά θωρακισμένων πορτών MOTTURA, ATRA, CISA, TESIO, SECURREME, POTENT, VIPER, MATRIX, ESETY, ISEO, FIAM, MAUER κ.α. καθώς και κλειδιά τεσσάρων στροφών CISA, GEVY.