Πυρασφαλή Χρηματοκιβώτια

Πιστοποιημένα πυρασφαλή χρηματοκιβώτια με πυροπροστασία από 30 min έως 120 min ανάλογα με το μοντέλο, δοκιμασμένα στους 840° C έως και 1010° C. Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας με κλειδί χρηματοκιβωτίου στα μοντέλα NGS πιστοποιημένη με ΕΝ 1300. Ηλεκτρονικός κωδικός υψηλής πιστότητας LA GARD (στα μοντέλα SE). Τα μεγέθη 2011, 2017, 2037 προσφέρουν προστασία εγγράφων από φωτιά ενώ το 2040D προσφέρει επιπλέον αντιμαγνητική προστασία Αντιπυρικές τσιμούχες.